Kỹ năng viết User Story với nguyên lý INVEST

Mở  đầu

User Story là một khái niệm căn bản khi làm việc theo phương pháp Agile. Mỗi User Story là một yêu cầu bất kì đối với sản phẩm nhằm hướng tới mục tiêu mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng. Thông thường các user story được tách riêng lẻ trong bảng Backlog (bảng lưu trữ các yêu cầu sản phẩm) nên còn được gọi là Product Backlog Item (PBI)

user story

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi sâu vào cách viết 1 PBI tốt bằng phương pháp INVEST

Independent

Trước hết, mỗi PBI cần là một yêu cầu độc lập, không phụ thuộc vào bất kì PBI khác trong tính năng.

Các PBI có thể liên kết với nhau theo hướng tham khảo hoặc dùng như là một điều kiện tiên quyết, tính năng bổ trợ nhưng bản thân yêu cầu của từng PBI là hoàn toàn riêng biệt.

Đây là yêu cầu đầu tiên vì nếu không có sự tách biệt thì sẽ dẫn tới sự chồng chéo, dư thừa. Tổn hao công sức của Product Owner.

First thing you need is to ensure the PBI is independent, not replicate others.

Negotiable

Một PBI cần có tính linh hoạt. Cho tới trước khi nó được giao vào một tiến trình phát triển sản phẩm thì một PBI có thể được chỉnh sửa, viết lại, bổ sung bất kì lúc nào.

Tại sao lại cần linh hoạt? Vì thực tế nhu cầu của thị trường, của khách hàng luôn luôn thay đổi. Phương pháp Agile nhấn mạnh tính quan trọng của việc luôn thích ứng với thực tế, không ngại thay đổi. Đó là lý do của nguyên tắc này.

Real business always changes, don’t freeze your requirements.

Valuable

Hãy chắc rằng một PBI mang lại giá trị nào đó cho sản phẩm, người dùng. Không cần phải giải thích thì ai cũng biết rằng khi chúng ta làm một điều gì đó thì tất nhiên phải hướng tới việc tạo ra giá trị. Trong phát triển sản phẩm cũng vậy, bạn cần nhìn lại xem điều mình dự định làm có mang lại giá trị gì trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn không?

Do things valuable and you will absoluately be happy with your work.

Estimable

Có thể định lượng được. Hãy chắc rằng bạn hiểu cơ bản cần bao lâu để làm xong một yêu cầu. Luôn có 3 yếu tố xác định thành công của một dự án – sản phẩm đó là THỜI GIAN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ CẢ. Bạn cần cân nhắc kĩ yếu tố đầu tiên – Thời Gian trong mối tương gian với các yếu tố khác để quyết định thứ tự ưu tiên của các PBIs.

Time passes and cannot be back.

Small

Đủ nhỏ và đơn giản. Ngay từ đầu 1 PBI chỉ là một yêu cầu đơn lẻ nhằm giúp Product Owner có thể dễ dàng định lượng độ ưu tiên của các tính năng. Chính vì vậy hãy đảm bảo 1 PBI không quá lớn để có thể hiểu và nắm bắt nhanh.

Simplicity is simply perfect.

Testable

Có thể kiểm tra, đánh giá được thành quả. Một yêu cầu có tốt đến mấy trong ý tưởng nhưng không có cách đánh giá thì không có gì đảm bảo kết quả làm ra đúng với mong đợi. Vì vậy hãy đảm bảo mô tả của bạn có đầy đủ thông tin để đánh giá chính xác mong muốn của yêu cầu.

Measuring is always a hard thing to do.

 

công việc tìm hiểu nghiệp vụ

Happy investigating!

  •  https://en.wikipedia.org/wiki/INVEST_(mnemonic)
  •  https://www.agilealliance.org/glossary/invest
  •  http://agileforall.com/new-to-agile-invest-in-good-user-stories

hoangle

I am a funny and crazy man working on creating useful products to make the world a better place. You can catch me working as a Product Manager, a technical CMS maintainer, a technology researcher, a business analyst, a designer or any other roles - as long as it helps to create valuable services to people. Let's live the way you won't regret any single day!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eleven + 9 =