Practical sharing about Softwares, Data, and related Technologies

Month March 2016

“Đời về cơ bản là buồn … cười”

Thật sự là một cuốn sách hay và dễ đọc. Chữ rất ít … Hình khá nhiều … Có cả những trang giấy trắng, nhưng hầu hết câu từ đều toát nên một sự suy tư có căn cứ. Đôi… Continue Reading →

Làm việc hiệu quả với TDD

Tại sao phải tìm hiểu? TDD là gì thì mọi lập trình viên (đặc biệt là Rails và các ngôn ngữ mang phong cách Agile development) có kinh nghiệm một chút chắc chắn đã biết tới và đang thực hành…. Continue Reading →

© 2024 Henry Le (Hoang) — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑