Basics concepts about blockchain you should know

March 9, 2021 2 Comments

Key concepts Blockchain: a virtual chain of blocks that are stored in decentralized computers. The history of the chain is public to all who can run the software which supports the chain (e.g. BTC, ETH, XLM, etc.). Any block adding to the chain needs consensus agreement from the chain network (e.g. 50% of validators need …

PACS – foundation knowledge and application

July 9, 2019 0 Comments

What does PACS stand for? It’s Picture Archiving and Communication System – PACS As its name – the purpose is to store images (from modalities) and communicate with other digital systems (Hospital Information System – HIS, Radiological Information System – RIS, etc.) Why PACS? Reduce the use of x-ray films Centralize all radiological images from …

Product Metrics what matter

Mess in exploring product metrics
July 1, 2019 0 Comments

How to best approach product metrics

Agile Product Management with Scrum – Roman Pichler

December 25, 2017 0 Comments

This is the best book about Agile Management that I’ve ever read. Thank you so much, Roman. If you want to get the best out of this book, of course you need to read the whole of the book. The purpose for this article is to note critical things that I found out throughout tons …

Business Analyst role in Agile development – BA work in Scrum team

business analyst in Agile development
August 20, 2017 3 Comments

Normally in Agile development, people don’t mention about Business Analyst role. So what will be the true story behind the scene? Business analysts play an important role: Traditionally, they act as the link between the business units and IT, help to discover the user needs and the solution to address them, and specify requirements. But …

Scrum development – basic and common problems

June 18, 2017 0 Comments

Scrum is widely used by many companies, organizations but to really know its true principles and practical methods is very hard. People always say that they are using Scrum for development but no one can really say that how many percentages of Scrum principles they are applying in reality. Let work through the Scrum foundation …

Kỹ năng viết User Story với nguyên lý INVEST

November 26, 2016 0 Comments

Mở  đầu User Story là một khái niệm căn bản khi làm việc theo phương pháp Agile. Mỗi User Story là một yêu cầu bất kì đối với sản phẩm nhằm hướng tới mục tiêu mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng. Thông thường các user story được tách riêng lẻ trong bảng …

Kỹ năng uỷ quyền và giao việc theo mô hình SMART

November 13, 2016 0 Comments

Làm việc với con người chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Thế nhưng “cái khó ló cái khôn”, luôn luôn có những bài học vô giá mà người đi trước để lại cho các thế hệ sau bí quyết để giải quyết các vấn đề khó khăn. Đối với vấn đề giao …

Người bán hàng một phút – The one minute sales person

October 11, 2016 0 Comments

Có  một nghịch lý kì hiệu: “Khi giúp người khác đạt được điều họ mong muốn thì chính ước mơ của bạn cũng sẽ dần trở thành hiện thực” Chắc hẳn ai cũng hiểu rằng “càng đi sâu vào công việc bán hàng, ta càng hiểu rất rõ rằng điều cơ bản nhất mà một …

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi

August 22, 2016 0 Comments

Với hai luồng văn khác biệt của Gào và Minh Nhật, “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi” mang đến cho người đọc những góc nhìn rất người, rất thật và rất khác lạ của những con người mang trong mình máu nghệ sĩ. Đọc tản văn này, ta như được chiêm nghiệm lại những từng …