Henry Le (Hoang)

Practical sharing about Softwares, Data, and related Technologies

Page 1 of 2

Differentiate between Data Analysis vs Data Analytics

In today’s data-driven world, most business decisions are backed/informed by data insights. There are many terminologies related to the digital industry that might have people confused. In this blog post, I hope to bring some clarity to everyone about the… Continue Reading →

Basics concepts about blockchain

Most commonly used blockchain concepts Blockchain: a virtual chain of blocks that are stored in decentralized computers. The history of the chain is public to all who can run the software that supports the chain (e.g. BTC, ETH, XLM, etc.)…. Continue Reading →

PACS – foundation knowledge and application

What does PACS stand for? It’s Picture Archiving and Communication System – PACS As its name – the purpose is to store images (from modalities) and communicate with other digital systems (Hospital Information System – HIS, Radiological Information System –… Continue Reading →

Product Metrics what matter

Data-driven is a word that we always hear while talking about product development or business decision-making. Let’s focus on software development, what are the basic metrics we should focus on? This question may be a bit challenging for anyone working… Continue Reading →

Agile Product Management with Scrum – Roman Pichler

This is the best book about Agile Management that I’ve ever read. Thank you so much, Roman. If you want to get the best out of this book, of course, you need to read the whole of the book. The… Continue Reading →

Người bán hàng một phút – The one minute sales person

Có  một nghịch lý kì hiệu: “Khi giúp người khác đạt được điều họ mong muốn thì chính ước mơ của bạn cũng sẽ dần trở thành hiện thực” Chắc hẳn ai cũng hiểu rằng “càng đi sâu vào công… Continue Reading →

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi

Với hai luồng văn khác biệt của Gào và Minh Nhật, “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi” mang đến cho người đọc những góc nhìn rất người, rất thật và rất khác lạ của những con người mang trong mình… Continue Reading →

Thiết lập và sử dụng hệ thống phiên bản – API system

Hệ thống API là gì? API là viết tắt của chữ Application Programming Interface, dịch thuần Việt là “Giao diện lập trình ứng dụng”. Hiểu một cách sâu sắc hơn thì đó là những chuẩn kết nối, giao tiếp nhằm… Continue Reading →

Thông minh cảm xúc thế kỷ 21

Trí tuệ cảm xúc là yếu tố quyết định thành công hay thất bại sau cùng của người thầy thuốc. (Tiến sĩ Dixie Fisher, Phó giáo sư lâm sàng, trường Y Khoa Keck, USC) Trí tuệ cảm xúc cá nhân… Continue Reading →

Lý thuyết trò chơi

“Game theory is hot”, tờ Wall Street đã nhận định như vậy vào năm 1994. Cuốn sách không giảng giải lý thuyết trò chơi là gì, công thức thế nào mà cụ thể áp dụng và phân tích trong 3 góc… Continue Reading →

« Older posts

© 2024 Henry Le (Hoang) — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑