Người bán hàng một phút – The one minute sales person

Có  một nghịch lý kì hiệu: “Khi giúp người khác đạt được điều họ mong muốn thì chính ước mơ của bạn cũng sẽ dần trở thành hiện thực”

nguoibanhangmotphutpng

Chắc hẳn ai cũng hiểu rằng “càng đi sâu vào công việc bán hàng, ta càng hiểu rất rõ rằng điều cơ bản nhất mà một người bán hàng cần phải trang bị cho bản thân đó là khả năng đối phó với sự từ chối của khách hàng.” Bởi lẽ “bản chất thực sự của công việc bán hàng là Sự giao tiếp giữa những Con người với nhau”.

Tuy nhiên, “người bán hàng phải luôn nhớ mục tiêu của mình là tăng thêm doanh thu, tức là đem lại thu nhập cho bản thân, nhưng đồng thời cũng phải đem lại giá trị thực sự cho người mua”. Từ đó, chúng ta nhận thấy nghịch lý được nêu ở đầu bài: “Tôi cảm thấy vui hơn và nhận ra mục tiêu càng đến gần với mình hơn khi tôi bắt đầu giúp người khác đạt được điều họ muốn thay vì cố đạt cho được điều mình muốn”. “Giống như phải cho củi vào đốt trước khi muốn được sưởi ấm vậy, họ biết rằng chính họ phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng trước khi muốn thu lợi nhuận về”.

Mục đích bán hàng của tôi là giúp mọi ngừoi hài lòng về

những sản phẩm mà họ đã mua và hài lòng về bản thân họ.

Bạn cần “tự hào về bản thân khi nghĩ rằng mình đang giúp khách hàng nhận ra những giá trị gia tăng mà họ sẽ có được” :D. Bởi lẽ “khách hàng luôn nhận ra mức độ quan tâm mà ta dành cho họ”.

Hãy lắng nghe khách hàng để hiểu nhu cầu của họ và bạn sẽ bán được hàng nếu sản phẩm của bạn đáp ứng được một trong những nhu cầu chính yếu nhất của họ.

Ngoài ra, bản thân người bán hàng phải luôn tự quản lý tốt bản thân, duy trì một sự tự tin thường trực. Nói một cách ngắn gọn, “để đương đầu với những thách thức trong một thế giới không ngừng thay đổi này, chúng ta phải sẵn sàng thay đổi tất cả, mọi thứ trừ niềm tin”.

Mong rằng mọi người đều thu được nhiều giá trị về cuốn sách vô cùng bổ ích này.

cho đi là nhận lại

hoangle

I am a funny and crazy man working on creating useful products to make the world a better place. You can catch me working as a Product Manager, a technical CMS maintainer, a technology researcher, a business analyst, a designer or any other roles - as long as it helps to create valuable services to people. Let's live the way you won't regret any single day!

One thought to “Người bán hàng một phút – The one minute sales person”

  1. Câu nói này đã thấy bạn buôn bán thành công rồi: “Mục tiêu bán hàng của tôi là giúp mọi người hài lòng về những sản phẩm mà họ mua và hài lòng về bản thân của họ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × five =