Practical sharing about Softwares, Data, and related Technologies

Category Database

Làm thế nào để thiết lập hệ thống phân tích dữ liệu online (OLAP) với Data Warehouse

Định nghĩa: Hệ thống phân tích dữ liệu online (Online Analytical Processing – OLAP) là một nhánh của hệ thống nghiệp vụ thông minh (Business Intelligence) trong ngành Khai phá dữ liệu (Data Mining). Mục đích của các hệ thống OLAP là hỗ trợ… Continue Reading →

SQL JOIN cú pháp và ý nghĩa

  Bạn đã bao giờ băn khoăn về sự khác nhau giữa các câu lệnh “LEFT JOIN“, “INNER JOIN“, “RIGHT JOIN“, “OUTER JOIN“,… và làm thế nào để sử dụng chúng với tính năng và hiệu suất tốt nhất? Đây không… Continue Reading →

© 2024 Henry Le (Hoang) — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑