Bạn đã bao giờ băn khoăn về sự khác nhau giữa các câu lệnh “LEFT JOIN“, “INNER JOIN“, “RIGHT JOIN“, “OUTER JOIN“,… và làm thế nào để sử dụng chúng với tính năng và hiệu suất tốt nhất? Đây không chỉ là câu hỏi dành cho các chuyên gia thuần về cơ sở dữ liệu. Các ứng dụng web không thể tách rời với cơ sở dữ liệu và đây là một vấn đề khá cơ bản cần nằm rõ cho các nhà phát triển web.

Bảng tóm tắt sau sẽ cho bạn sự so sánh chi tiết cho các trường hợp có thể xảy ra khi join 2 bảng A và B.

Dựa vào bảng tóm tắt này, ta có thể tìm ra giải pháp cho câu hỏi đầu đề: chúng ra cần join “ĐỦ”không thiếu và cũng không thừa dựa theo nhu cầu của bài toán thực tế. Điều đó giúp chúng ta vừa đáp ứng yêu cầu về tính năng đồng thời tối đa hiệu suất truy cập cơ sở dữ liệu cũng như tốt độ truyền dữ liệu.

Chúc các bạn thành công!