Practical sharing about Softwares, Data, and related Technologies

Month December 2015

Một ngày nào đó bạn sẽ mơ về những gì bạn đang có lúc này đây

Tình cờ đọc được một bài rất hay về cuộc sống nên tạm dịch: …… …… Thứ chúng ta chưa có rồi sẽ có, điều chúng ta đang có rồi sẽ mất. Hãy làm việc để tiến tới mục tiêu và mơ ước của… Continue Reading →

© 2024 Henry Le (Hoang) — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑