Câu hỏi tình yêu – Isabel Wolff

October 19, 2015 2 Comments

Tựa đề sách “câu hỏi tình yêu” nêu ra một vấn đề hóc búa mà xuyên suốt nhiều thời đại con người ta vẫn luôn có gắng đi tìm câu trả lời đích đáng. Có lẽ, câu trả lời chỉ những người trong cuộc mới có thể tìm ra được, mọi định nghĩa truyền thống …