Practical sharing about Softwares, Data, and related Technologies

Category Programming

Thiết lập và sử dụng hệ thống phiên bản – API system

Hệ thống API là gì? API là viết tắt của chữ Application Programming Interface, dịch thuần Việt là “Giao diện lập trình ứng dụng”. Hiểu một cách sâu sắc hơn thì đó là những chuẩn kết nối, giao tiếp nhằm… Continue Reading →

Làm việc hiệu quả với TDD

Tại sao phải tìm hiểu? TDD là gì thì mọi lập trình viên (đặc biệt là Rails và các ngôn ngữ mang phong cách Agile development) có kinh nghiệm một chút chắc chắn đã biết tới và đang thực hành…. Continue Reading →

Learn React.js in 1 day

How to do that? Of course, you guys will ask me. The answer is we hardly can unless we already are very familiar with event-driven programming. But, if we start learning in the right way, we can get it in several… Continue Reading →

Unobtrusive javascript là gì ?

Nếu có quan tâm và làm việc với javascript thì hẳn ai cũng đều nghe tới thuật ngữ `unobtrusive javascript`. Vậy thì thật sự thuật ngữ này muốn nói tới điều gì? Chúng ta hãy cùng khám phá … Khái niệm… Continue Reading →

© 2024 Henry Le (Hoang) — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑