Practical sharing about Digital Product Management and related Technologies

Category Technology

Differentiate between Data Analysis vs Data Analytics

In today’s data-driven world, most business decisions are backed/informed by data insights. There are many terminologies related to the digital industry which might have people confused. In this blog post, I hope to bring up some clarity to everyone about… Continue Reading →

Thiết lập và sử dụng hệ thống phiên bản – API system

Hệ thống API là gì? API là viết tắt của chữ Application Programming Interface, dịch thuần Việt là “Giao diện lập trình ứng dụng”. Hiểu một cách sâu sắc hơn thì đó là những chuẩn kết nối, giao tiếp nhằm… Continue Reading →

Làm việc hiệu quả với TDD

Tại sao phải tìm hiểu? TDD là gì thì mọi lập trình viên (đặc biệt là Rails và các ngôn ngữ mang phong cách Agile development) có kinh nghiệm một chút chắc chắn đã biết tới và đang thực hành…. Continue Reading →

Learn React.js in 1 day

How to do that? Of course, you guys will ask me. The answer is we hardly can unless we already are very familiar with event-driven programming. But, if we start learning in the right way, we can get it in several… Continue Reading →

Best practices for Sublime configuration

Make sure you have the latest Sublime installed Whichever your OS is, go and get Sublime Text 3 here. After the installation, here is some quick configuration that makes your life lot easier using Sublime for coding. Edit Sublime Preferences… Continue Reading →

Solve n+1 query problem when making complex JSON requests on RoR

A very common case when you meet this problem is when you’re making an API request which contains a lot of methods, a bunch of associations needed to load beside the main model. How to detect the n+1 problem? Let’s… Continue Reading →

Unobtrusive javascript là gì ?

Nếu có quan tâm và làm việc với javascript thì hẳn ai cũng đều nghe tới thuật ngữ `unobtrusive javascript`. Vậy thì thật sự thuật ngữ này muốn nói tới điều gì? Chúng ta hãy cùng khám phá … Khái niệm… Continue Reading →

Làm thế nào để thiết lập hệ thống phân tích dữ liệu online (OLAP) với Data Warehouse

Định nghĩa: Hệ thống phân tích dữ liệu online (Online Analytical Processing – OLAP) là một nhánh của hệ thống nghiệp vụ thông minh (Business Intelligence) trong ngành Khai phá dữ liệu (Data Mining). Mục đích của các hệ thống OLAP là hỗ trợ… Continue Reading →

SQL JOIN cú pháp và ý nghĩa

Bạn đã bao giờ băn khoăn về sự khác nhau giữa các câu lệnh “LEFT JOIN“, “INNER JOIN“, “RIGHT JOIN“, “OUTER JOIN“,… và làm thế nào để sử dụng chúng với tính năng và hiệu suất tốt nhất? Đây không chỉ… Continue Reading →

© 2023 Henry Lê (Hoàng) — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑