Practical sharing about Softwares, Data, and related Technologies

Month June 2016

Thông minh cảm xúc thế kỷ 21

Trí tuệ cảm xúc là yếu tố quyết định thành công hay thất bại sau cùng của người thầy thuốc. (Tiến sĩ Dixie Fisher, Phó giáo sư lâm sàng, trường Y Khoa Keck, USC) Trí tuệ cảm xúc cá nhân… Continue Reading →

Lý thuyết trò chơi

“Game theory is hot”, tờ Wall Street đã nhận định như vậy vào năm 1994. Cuốn sách không giảng giải lý thuyết trò chơi là gì, công thức thế nào mà cụ thể áp dụng và phân tích trong 3 góc… Continue Reading →

© 2024 Henry Le (Hoang) — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑